?

Log in

No account? Create an account
Ž² juras14 [entries|archive|friends|userinfo]
Юрась Міхед

[ website | Mikhed.ru ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Так [Oct. 30th, 2013|08:56 am]
Юрась Міхед
[Tags|]

Чытаю зараз “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”. Караткевіч добра праехаўся па каталіцызме і рэліґіі ў цэлым.

А мне спатрэбілася 30 год, каб зразумець, што ніякіх багоў няма. Ні хрысьціянскага, ні магаметанскага, ні будды, ні крышны, ні крывіцкіх, ні ґерманскіх. Няма анёлаў, няма дэманаў, няма духаў. Няма жыцьця пасьля сьмерці. Няма бесьсьмяротнай душы. Законы фізыкі — адзінае, чаму падпарадкоўваецца сьвет.

Не спадзявайцеся на выдуманыя існасьці і н на справядлівасьць зьверху. Жывіце па сумленьні, разьлічвайце толькі на сябе, і памятайце, што сьмерць — гэта момант, калі для вас усё перастане існаваць. Назаўжды. Акрамя гэтага, іншага жыцьця ня будзе.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: urfinwe
2013-10-30 01:09 pm (UTC)
"Няма анiякага Бога,
Няма быстракрылых анёлаў -
К чорту ляжыць дарога,
Дзе душы стальных жывёлаў"


(c) Ляпис
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: palivac
2013-10-30 06:34 pm (UTC)
"Законы фізыкі — адзінае, чаму падпарадкоўваецца сьвет"

Законы самі не з'яўляюцца.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: juras14
2013-10-31 12:11 pm (UTC)
Хутчэй за ўсё яны і не зьяўляліся, а проста існавалі заўжды. Адказ на гэтае пытаньне чалавеку невядомы, але шукаць яго мусяць навукоўцы. Зборнік габрэйскага (і любога іншага) фальклёру — ня лепшая крыніца дакладнай інфармацыі.

Калі выказакць меркаваньне, што сусьвет стварыў бог, ўзьнікае другое пытаньне — а хто стварыў бога?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: palivac
2013-10-31 02:27 pm (UTC)
Чалавек - мураш, ад якога нічога не залежыць. Тысячы сёння яшчэ ходзяць, а праз тры дні будуць ляжаць у зямлі. Таму, як ні назаві Бога: выпадак, фартуна, законы фізікі, прырода, Бог і т.д. сутнасці гэта не мяняе.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: juras14
2013-11-01 01:43 pm (UTC)
Сапраўды, ад чалавека нічога не залежыць, сёньня ўсё нармальёва, а заўтра выпадкова нябожчык або інвалід. Аднак, калі мы кажам выпадак/фартуна/законы физыки/прырода — маецца на ўвазе, што ўсё адбываецца выпадкова, проста таму, што так склаліся абставіны, а не з-за разумнай задумкі белабародага дзеда на воблаке, які ўсё ведае загадзя і граецца намі як цацкамі, калі нам «нязьведаныя шляхі ягоныя».
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: palivac
2013-11-01 03:16 pm (UTC)
Не факт, што выпадак. Гэты свет уладкованы так, што ў выпадковасць цяжка паверыць. Як выпадкова магло за такі кароткі час з'явіцца жыццё на зямлі? Прычым у такой велізарнай колькасці форм.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: juras14
2013-11-03 06:39 pm (UTC)
Колькасьць рэчаў, у якія цяжка паверыць, для чалавецтва ўвесь час зьмяншается па меры таго, як яно набывае новыя веды. Старажытныя людзі нічога ня ведалі пра ўладкаваньне суствету, таму для іх нават зьмена часоў году ці навальніца выгладалі як змаганьне добрых бостваў са злымі. Але чым больш людзі выкрываюць пра сьвет, тым больш “боскіх цудаў” аказваюцца звычайнымі фізычнымі зьявамі. Рэлігія супраціўляецца навуцы, кідаючы ў яе загадкамі, на якія навука пакуль ня можа даць адказу, але навука ўсё роўна працягвае наступаць, бо рана ці позна ўсё ж ткі знаходзіць на іх адказы.

Што тычыцца паходжаньня жыцьця, то я ня бачу нічога супярэчлівага ў тым, каб за мільёны гадоў на зямлі ў выніку пэўных рэакцыяў не магла зьявіцца малекула рыбануклеінавай кіслаты, якая мела здольнасьць да самаўтварэньня. А там ужо пачалася эвалюцыя, і 3 700 000 000 гадоў было больш чым дастаткова каб у яе выніку паступова зьявіліся ўсе разнастайныя формы жыцьця.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: palivac
2013-11-03 06:50 pm (UTC)
"Старажытныя людзі нічога ня ведалі пра ўладкаваньне суствету"

Так жа, як і мы. Чым болш развіваецца навука, тым больш узнікае пытанняў.

"Рэлігія супраціўляецца навуцы"

Гэта не так. Адзін прыклад Мендзеля чаго варты.

"А там ужо пачалася эвалюцыя"

Эвалюцыя магчыма толькі ў межах аднаго віда. З кракадзіла конь не зробіцца. Як бы там не было, а наш розум не здольны зразумець гэты свет. І ніколі не зможа. А раз гэта так, то заўсёды будзе існаваць вера.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: juras14
2013-11-03 08:36 pm (UTC)
Ну мы (я маю на ўвазе сучаснае чалавецтва) усё ж ткі больш ведаем, чым старажытныя людзі. І так, пытаньні новыя сапраўды ўзьнікаюць. Аднак, на кожнае новае пытаньне рэлігія адразу адказвае “ну, проста Бог так захацеў, і нам гэтага не зразумець”, а навука пачынае шукаць рэзонны адказ.

Зразумела ж, што прыклад Мэндэля — выключэньне з правіла. А правіла ў тым, што рэлігія навуцы звычайна супраціўлялася, бачачы ў ёй герась (прынамсі тады, калі навука пасягала на яе асновы). Тое, што шмат навукоўцаў мінулага былі вернікамі, яшчэ нічога не даказвае — па-першае, тады навука яшчэ не падабралася да самога падмурку рэлігіі (адкрыцьця спадчыннасьці Мэндэлем Бібліі не супярэчылі, бо ў Бібліі нічога пра гэта не сказана), па-другое, тады за нерэлігійнасьць маглі і праблемы зьявіцца.

“Эвалюцыя магчыма толькі ў межах аднаго віда. З кракадзіла конь не зробіцца”
Вядома ж, адразу ня зробіцца. Але калі мы возьмем некалькі кракадзілаў, і паселім іх на нейкім гіпатэтычным кантынэнце, дзе няма іншых жывёлаў, і дамо ім пэўную колькасьць часу (некалькі мільёнаў год хопіць), то вярнуўшыся, мы ўбачым, што па гэтым кантынэнце бегаюць нашчадкі кракадзілаў, вельмі падобныя на коней, па лясах ходзяць нашчадкі кракадзілаў, вельмі падобныя на мядзведзяў, а ў азёрах плаваюць нашчадкі кракадзілаў, вельмі падобныя на кракадзілаў. Гэты прыклад, дарэчы, ня чыста тэарэтычны. Узяць напрыклад, Аўстралію, дзе сумчатыя да прыбыцьця чалавека займалі ўсе экалягічныя нішы. Сумчаты воўк быў падобны на звычайнага воўка зь сямейства сабачых, хаця быў генэтычна быў бліжэй да кенгуру. Сумчаты крот выглядае як наш крот, хаця таксама бліжэй да сваіх сумчатых суродзічаў. А тлумачыцца ўсё тым, што продак сумчатых нейкім чынам пранік з Паўднёвай Амэрыкі на аўстралійскі кантынэнт, дзе яго начшадкі паступова запоўнілі ўсе пустуючыя нішы.
Эвалюцыя гэта якраз тое, дзякуючы чаму новыя віды і зьяўляюцца.
Крытыкі тэорыі эвалюцыі звычайна яе проста не разумеюць. Раю карысны журнал па тэме: http://labjournalcom.livejournal.com/ Мужык вельмі даходчыва ўсё тлумачыць.
http://labjournalcom.livejournal.com/13925.html
http://labjournalcom.livejournal.com/12982.html
http://labjournalcom.livejournal.com/9245.html

Дарэчы, каталіцкая царква ўжо прызнала эвалюцыю. Бо нават там разумеюць, што калі доказаў памылковасьці догмы становіцца занадта шмат, трымацца за догму становіцца шкодна — гулбяецца паства.

Наш розум сапраўды ня здольны зразумець гэты сьвет. Але ж варта хаця бы спрабаваць гэта рабіць. Навошта трымацца веры, якая грунтуецца на прабелах у ведах?

Дадам, аднак, што я не ваяўнічы атэіст, і дастаткова талерантна стаўлюся да рэлігіі да таго часу, пакуль з-за яе не пачынаюць кідацца каменьнем/саджаць на 2 гады/забіваць/змагацца з прагрэсам/вар’яцець.

Edited at 2013-11-03 09:20 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)