?

Log in

No account? Create an account
Ž² juras14 [entries|archive|friends|userinfo]
Юрась Міхед

[ website | Mikhed.ru ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Не хапае слова [Aug. 3rd, 2013|09:45 pm]
Юрась Міхед
[Tags|]

У беларускай мове няма аналяґа для слова «общаться». Слоўнікі даюць варыянт «мець зносіны». Але мне з маім расейскамоўным успрыяцьцем рэальнасьці гэты варыянт увесь час падаецца нейкім непадыходзячым.

Па першае, як, напрыклад, перакласьці «пообщался с друзьями»? «Памеў зносіны зь сябрамі»? Неяк ня вельмі гучыць.

Па-другое, і гэта яшчэ горш, чамусьці ўвесь час малюецца паралель паміж «мець зносіны» і расейскім «иметь отношения». Другая фраза ў расейскай мове відавочна абазначае ня проста зносіны, а блізкія стасункі. Дык вось, ці можна па-беларуску сказаць «я маю зь ёй зносіны», не баючыся, што цябе ня так зразумеюць? Бо калі «я с ней общаюсь» па-расейску гучыць цалкам нэўтральна, то «я маю зь ёй зносіны», здаецца, ўтрымлівае нейкі намёк на нешта большае.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: euga
2013-08-04 07:55 am (UTC)
Я выкарыстоўваю "камунікаваць". :-)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: _extraneus_
2013-08-04 08:16 am (UTC)
А я - "абшчацца" :-))

(хаця ў тэксьце, вядома ж, карыстацца ім бы ня стаў)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: juras14
2013-08-05 01:12 am (UTC)
Я таксама, калі ў размове. Да і на пісьме часам таксама, бо ня хочацца ламаць галаву, як абысьці яго.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: juras14
2013-08-05 01:14 am (UTC)
Бадай, самае блізкае па сэньсе, хаця таксама не зусім тое. "Общаться" гэта больш датычыцца нефармальнай камунікацыі, а "камунікаваць" такога адценьня ня мае.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: czyk
2013-08-04 03:52 pm (UTC)
Сустрэцца зь сябрамі. Я зь ёй сябрую. Я зь ёй сустракаюся.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: juras14
2013-08-05 01:11 am (UTC)
Гэта ўжо, па сутнасьці, падбор фразаў, блізкіх па сэньсе. Але ж, напрыклад, не адно з гэтых слоў не пасуе для фразы "общаться с интересным попутчиком".
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: palivac
2013-08-07 08:24 pm (UTC)
Камунікаваць.
(Reply) (Thread)