?

Log in

No account? Create an account
Ž² juras14 [entries|archive|friends|userinfo]
Юрась Міхед

[ website | Mikhed.ru ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Свободу Навальному! [Jul. 18th, 2013|10:41 am]
Юрась Міхед
Навальнаму далі 5 гадоў зьняволеньня.

Тое, у ва што пераўтварылася сёньняшняя Расія, значна горш за лукашэнкаўскую Беларусь. Лукашэнка лепш за Пуціна. Ён хоць сукін сын і лічыць краіну сваёй уласнасьцю, але ўласнасьцю гэтай даражыць, і ахоўвае яе ў адпаведнасьці са сваім бачаньнем сітуацыі. Пуцін і ягоная банда — найгоршы прыклад кампрадорства, паразытызму на краіне, вынішчэньня яе дзеля ўласнай фінансавай выгоды.
linkReply