?

Log in

No account? Create an account
Ž² juras14 [entries|archive|friends|userinfo]
Юрась Міхед

[ website | Mikhed.ru ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Чарнобыль-2008 [Jun. 29th, 2013|10:42 pm]
Юрась Міхед
[Tags|, , ]

На маім сайце на беларускай зьявіліся ападяваньні аб паездцы ў чарнобыльскую зону адчужэньня ўлетку 2008 году (5 гадоў ужо прайшло — афігець).

Чарнобыль ЧАЭС Прыпяць Сёлы Зоны адчужэньня
Чарнобыль ЧАЭС Прыпяць Сельская мясцовасьць Зоны
linkReply

Comments:
[User Picture]From: urfinwe
2013-06-30 07:56 am (UTC)
Жах, што чалавек можа нарабіць. Але прырода ўсё перемагае. Дзякуй! Вельмі цікава.

Памылка:

"...тэрыторыя [...], адукаваная пасьля аварыі..."

Лепш казаць - "створаная".
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: juras14
2013-06-30 04:41 pm (UTC)
Дзякуй!

Дастаткова сорамная памылка, дарэчы. Я пры перакладзе спачатку праганяю тэкст праз Google Translate, а потым сяджу і рукамі выпраўляю недахопы (фразэалягізмы, неадпаведнасьць канчаткаў, склонаў, словы, для якіх было падабранае ня тое значэньне). А тут не заўважыў. Надмозгавы пераклад слова «образованная» :-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: urfinwe
2013-06-30 04:54 pm (UTC)
Google Translate - тое яшчэ відовішча. Паспрабуйце ў ём перакласці тэрмін "Московское царство" ці "Московское государство" з рускай на нямецкую.
:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: juras14
2013-06-30 05:05 pm (UTC)
Хехе, вельмі меметычны пераклад атрымаўся! :-)
Але ўсё ж ткі Google перакладае досыць прымальна. Увогуле, сам факт наяўнасьці там беларускай прыемна зьдзіўляе.

(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: urfinwe
2013-06-30 05:18 pm (UTC)
Паспрабуйце ператлумачыць тым жа спосабам фразу "три танкиста, три весёлых друга".
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: juras14
2013-06-30 05:28 pm (UTC)
:-)

Там пераклад у большасьці выпадкаў ідзе праз ангельскую, таму "весёлый->gay->homosexuell". Я заўсёды, калі трэба прачытаць нешта, раблю пераклад толькі на ангельскую, інакш атрымоўваюцца вось такая абракадабра. Але пераклад з беларускай і ўкраінскай робіцца праз расейскую, таму вынік больш-менш нармалёвы.
(Reply) (Parent) (Thread)